Search results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-naslov-eng.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-eng.png
Nemoguće/l'imposible

The first joint publication of Belgrade Surrealists, almanac Impossible-L'impossible published in Belgrade in May 1930. Beyond the basic circulation, also was printed 160 copies on the deluxe paper, of which 25 copies were signed and numbered, and as quoted in the imprint contained one original contribution.

Naslovna strana časopisa Nemoguće

 

Prva zajednička publikacija beogradskih nadrealista, almanah Nеmоgućе-L′impossible izlazi 1930. godine u Beogradu. Štampanje je završeno 31. maja 1930, a osim osnovnog tiraža, odštampano je i 160 primeraka na luksuznoj hartiji, od kojih je 25 primeraka bilo numerisano i potpisano, a prema navodu u impresumu sadržali su po jedan originalan prilog.

Publikacija je zamišljena kao glasilo pokreta, sa programskom izjavom koju je potpisalo trinaestoro nadrealista. Potpisnici manifesta su: Aleksandar Vučo, Oskar Davičo, Milan Dedinac, Mladen Dimitrijević, Vane Živadinović - Bor, Živanović - Noe, Đorđe Jovanović, Đorđe Kostić, Dušan Matić, Branko Milovanović, Koča Popović, Petar Popović i Marko Ristić.

Posle manifesta, kao centralnu temu, almanah donosi anketu sa trideset i jednim pitanjem, kao i odgovorima desetorice autora, pod nazivom “Čeljust dijalektike”, kojoj je posvećen najveći deo publikacije. Time je uspostavljen novi, nekonvencionalni oblik kolektivnog aktiviteta.

Potom slede tekstualni prilozi, poetski i prozni, različite forme nadrealističkog izražavanja, zapisani snovi i radovi nastali beleženjem misaonih asocijacija bez kontrole razuma. Na kraju publikacije dat je programski tekst “Uzgred budi rečeno” koji ocrtava osnovne ideje i postulate pokreta, kao i prilike u kojima je nastajao.

Almanah, sa uporednim srpsko-francuskim naslovom, donosi i tekstove i poeme u originalu, na francuskom jeziku, Andrea Bretona, Pola Elijara, Luja Aragona, Andrea Tiriona i drugih francuskih nadrealista.

Kao vizuelni materijal, u almanahu su objavljeni fotogrami, crteži, kolaži, slike, fotografije, koji nisu puka dopuna ili ilustracija tekstualnih priloga, već predstavljaju podjednako značajnu formu delovanja i ispoljavanja nadrealističkih stavova.