Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 

Aktuelno > Istraživanja

istrazivanje-hibridizacija-zanrova-u-nadrealizmu-roman-bez-romana-marka-ristica

Istraživanje: „Roman bez romana“ Marka Ristića, Jelena Novaković

Bez Mere je žanrovska mešavina u kojoj se, uspostavljaju razmene između književnog i neknjiževnog, verbalnog i pikturalnog, teksta i parateksta.

истраживање-фотографија-и-текст-у-српском-надреализму

Istraživanje: Fotografija i tekst u srpskom nadrealizmu, Milanka Todić

Verbalno/vizuelne montaže u delima nastalim tokom tridesetih godina  prošlog veka najavljuju alternativna iskustva mejl arta i postmoderne umetnosti.

istrazivanje-dadaizam-nadrealizam-caplinizam

Istraživanje: Dadaizam, nadrealizam, čaplinizam, Bojan Jović

Dadaisti i nadrealisti osećaju potrebu da se odrede prema Čaplinovim filmskim ili životnim postupcima, doprinoseći  tako preplitanju čaplinizma i avangardizma.