Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 

La Cime du rêve. Nadrealisti i Viktor Igo

Crteži velikog pesnika i romanopisca izloženi su uporedo sa delima nadrealista.

 

Kuća Viktora Igoa
6 place des Vosges
Paris

http://maisonsvictorhugo.paris.fr/en

17. oktobar-16. februar 2014.

Cilj izložbe je da ukaže na međusobne srodnosti između dve poetike, kao i na razloge koji su Andrea Bretona naveli da Viktora Igoa uvrsti u preteče nadrealizma. Crteži velikog pesnika i romanopisca izloženi su uporedo sa delima nadrealista. postepeno, izložba podcrtave slične vizije natprirodnog i mnoge paralelna istraživanja na polju poetike i forme. u suštini radovi Viktora Igoa su upoređeni sa radovima Bretona, Ernsta, Magrita, Miroa i drugih.