Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 

Na ivici: Vizuelna umetnost Kraljevine Jugoslavije (1929-1941)

Izložba: Na ivici: Vizuelna umetnost Kraljevine Jugoslavije (1929-1941).

Trajanje izložbe : 25.april-15.septembar 2019 godine.

M. Ristic, Asamblaz, 1939..jpg


Tema koja se provlači kroz izložbu je pogled na Jugoslaviju koju je predstavio Luis Adamič u svom putopisu „Povratak domorodaca“, objavljen 1934.godine u Sjedinjenim Američkim državama, gde je postao bestseler, štampan više puta,a zabranjen u Kraljevini Jugoslaviji. U ovom putopisu Adamič nam otkriva Kraljevinu Jugoslaviju kroz prizmu svojih susreta sa umetnicima kao što su vajar Ivan Meštrović, pisac Miroslav Krleža, slikar Petar Dobrović, kao i kralj sa kojim se susreo godinu dana pre njegovog atentata u Marseju.

Izložba prikazuje radove više od 130 umetnika, kao i arhivske i bibliotečke materijale iz više od 50 javnih i privatnih kolekcija iz zemalja bivše Jugoslavije. Pored drugih pravaca u umetnosti, na izlozbi su prikazani i radovi vezani za nadrealizam. Fenomen nadrealizma se vezuje za grupu intelektualaca, umetnika koji deluju u drugoj polovini 20ih i pocetkom 30ih godina.

Možemo reći da Beogradska nadralistička grupa ne predstavlja nikakav recidiv pariske nadreaističke grupe, već se samo javlja u istovremeno. Imaju sopstvenu teoriju i ideje koje se po nekim aspektima razlikuju od pariskog nadrealizma. Ono što je interesantno, beogradska nadrealistička grupa nije bila organizovana po hijerarhijskom principu, pa tako možemo reći da su neki od protagonista ovog pokreta bili Marko Ristić, Vane Bor, Koča Popović, Aleksandar i Nikola Vučo,.. Zahvaljujući Marku Ristiću i legatu koj je stvarao sačuvana su sva dokumenta vezana za Beogradsku nadrealističku grupu. 

Kustos izložbe i projektni menadžer: Marko Jenko

Trajanje izložbe : 25.april-15.septembar 2019 godine.

Mesto: Muzej moderne umetnosti u Ljubljani

Neki od radova koji su prikazani na izložbi:

Stevan Živadinović–Vane Bor, Početak svakog fanatizma, 1930

Stevan Živadinović-Vane Bor, Jedan minut pre ubistva, 1935

Stevan Živadinović-Vane Bor, Dva minuta pre zločina ( Milica S.Lazović kao senka), 1935.

Pogledaj više na: http://www.mg-lj.si/si/razstave/2438/razstava-na-robu-1929-1941/