Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 

Izložba: Tajni svet Marsela Žana, Marsel Žan

Njujork, galerija Elkon, izložba je otvorena do 23. decembra 2015.

Marcel Jean, Le Pare-Brise,1980.

Galerija Elkon u Njujorku predstavlja prvu samostalnu američku izložbu radova Marsela Žana od 1985. godine. Ova izložba je jedna u nizu mnogobrojnih izložbi koje, u proteklih par godina,  svedoče o velikom interesovanju publike u Sjedinjenim
državama za nadrealizam.

Marsel Žan (1900-1994) pridružio se nadrealističkoj grupi 1932. godine. Tokom Drugog svetskog rata živi i stvara u Budimpešti a u Pariz se vraća 1944. godine gde ostaje do kraja života. Žanova dela izlagana su na svim većim izložbama nadrealizma u svetu- Brisel, London, Pariz, Amsterdam, Tokio…

Pored slikarstva i izrade nadrealističkih objekata Žan se aktivno bavio pisanjem- njegova najpoznatija knjiga je upravo studija o slikarstvu Istorija nadrealističkog slikarstva objavljena 1959. godine.

Izložba će predstaviti dve serije Žanovih slika. Prva je nastala u periodu kasnih sedamdesetih i ranih osamdesetih godina- čine je slike u tehnici akarela i gvaša. Druga serija iz ranih sedamdesetih obuhvata grupu slika manjih dimenzija nastalih u tehnici koju je sam slikar nazvao flotaž.

Izložba je otvorena od 7. novembra do 23. decembra 2015.

Vuše o izložbi pogledajte na sajtu: http://www.artnet.com/galleries/the-elkon-gallery/the-secret-world-of-marcel-jean/