Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 

Nadrealistički crtež

Izložba "Nadrealistički crtež" istražuje kakav su značaj imali crteži i radovi na papiru za nadrealističke inovacije.

Federico Castellón, Njene oči su trepnule, 1939

Federico Castellón, Njene oči su trepnule, 1939.

olovka i tuš, 15 3/4 x 11 5/8 in.

LACMA, poklon iz 2006/2007 od Drawings Group, M.2006.202.  © Federico Castellón Estate. Digital Image © 2012 Museum Associates/LACMA.

Umetnički muzej okruga Los Anđeles
21. oktobar 2012 – 6. januar 2013.

Dugo smatran medijem istraživanja i inovacije, kroz studije i pripremne skice, crtež je ostao oslobođen od povezivanja sa drugim tehnikama i vrednovan je kao preovlađujuće sredstvo ekspresije i inovacije sa pojavom nadrealizma.

Izložba Nadrealistički crtež istražuje značaj crteža i radova na papiru za nadrealističke inovacije.

Automatski crtež, zajednički crteži i kolaži (exquisite cadaver), dekalkomanije, frotaž i kolaž, na primer, su samo nekoliko primera procesa koje su nadrealisti otpočeli u službi prodiranja u domen podsvesnog.

Nadrealistički crtež ispituje uticaj nadrealističkog crteža u globalnim razmerama.

Uz nadrealističke "ikone" iz Francuske (poput Salvadora Dalija, Huana Miroa, Andrea Masona i Maksa Ernsta), ova izložba će obuhvatiti i manje poznate zapadnoevropske umetnike kao i umetnike iz zemalja Istočne Evrope, obe Amerike, Velike Britanije i Japana, gde je nadrealizam imao dubok i trajan uticaj. Izložbom je obuhvaćeno približno 200 radova koji predstavljaju 90 umetnika iz 16 zemalja.

Oficijelna strana institucije