Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 

Nadrealizam: Svest o nesvesnom, Miroslav Jovančić

Savremena galerija Subotica, sreda, 28. oktobra 2015. u 18 časova 

 
https://www.facebook.com/events/726758074135692/

Predavanje je deo ciklusa Umetnost preko reda a predavač će biti Miroslav Jovančić, kustos Savremene galerije Subotica.

“Nadrealizam kao umetnička definicija podsvesti nadovezuje se na psihoanalizu kao novi psihoterapeutski pravac čiji je važan faktor tumačenje snova i postuliranje nesvesnog u procesu upoznavanja ličnosti. Nadrealizam je svojim umetničkim angažmanom oblikovao novo viđenje stvarnosti oko nas i u nama samima. Nestvarni svetovi umetnika Rene Magrita, Maks Ernsta, Salvadora Dalija, Fride Kalo, Eleonore Karington, Remedios Varo, Voje Stanića i Milene Pavlović Barili i danas pokreću skrivene mehanizme istraživanja naših sopstvenih bića. Stvarno postaje nestavrno a nestvarno postaje realnost”.

Miroslav Jovančić

Savremena galerija Subotica
Park Ferenca Rajhla 5
Subotica
www.sgsu.org.rs