Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 

MOMA learning o nadrealizmu

Preporučujemo da pogledate odeljak posvećen nadrealizmu na sajtu muzeja MOMA, MOMA learning.

Moma za tekst 

Nadrealizam je jedna od tema u okviru Learning programa na sajtu Muzeja moderne umetnosti u Njujorku. Prva od pet celina koje čine program bazira se na kratkom istorijskom pregledu razvoja pokreta i odnosu nadrealizma i dadaizma uz propratne linkove sa informacijama o umetnicima čije je delo od velike važnosti za razumevanje ovih avangardnih pokreta.

Preostale celine posvećene su automatizmu i snovima, nadrealističkom objektu i asamblažu, odnosu nadrealizma i tela i pejzažu u nadrealizmu. Interaktivni odeljak čini opcija pisanja ličnog manifesta uz originalni predložak Bretonovog Manifesta dostupnog u celosti.

Svi sadržaji u programu upotpunjeni su vizuelnim materijalom koji čine reprodukcije dela iz zbirke muzeja.

Pogledaj na http://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/surrealism