Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 

TATE Learning o nadrealizmu

Preporučujemo da pogledate odeljak posvećen nadrealizmu na sajtu muzeja TATE, TATE learning.

 

Learn program sajta Tate galerije, kroz odeljak o nadrealizmu nudi mnoštvo informacija i daje uvid u pojedine aspekte nadrealističkog nasleđa iz britanske perspektive.

Uvod u nadrealističku teoriju otpočinje sa uticajima koji su na Bretona izvršeni u ključnim godinama za pokret, čija je internacionalna priroda omogućila da se njegove tekovine u različitim delovima sveta prepoznaju i  interpretiraju u istom ključu. U tom svetlu pominje se i britanski nadrealistički pokret  i njegovi protagonisti - Pol Neš i Herbert Rid.

Uz pregled nadrealističkih dela u kolekciji Tate galerije ovaj odeljak donosi zanimljiv izbor kratkih videa u kojima se tretiraju teme Miroovog, Dalijevog i Magritovog stvaralaštva.

Video rad iz serije Unlock art - Exploring the Surreal, kroz naraciju Pitera Kapaldija, više nego uspešno dočarava genezu nadrealističke ideje.