Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 

Evropski kontekst srpskog nadrealizma

21. septembar 2013. u 20.30 časova
Kulturni centar Srbije
Rue Saint Martin, br. 123
75004 Paris

Osnovna ideja projekta Evropski kontekst srpskog nadrealizma jeste da se što stručnije i u najobuhvatnijem vidu iskoriste kapaciteti koje pružaju zbirke, fondovi, arhivi i biblioteke koje čuvaju umetnička dela ili dokumentaciju vezanu za nadrealizam. Glavni cilj projekta je podsticanje istraživanja, prikupljanje i prezentacija celokupne kulturne baštine vezane za srpski i evropski nadrealizam na jedno mesto, sa posebnim akcentom na istraživanju, edukaciji i komunikaciji.

Beogradski nadrealizam predstavlja izuzetnu i značajnu umetničku pojavu u našoj kulturi. Nastaje u bliskim vezama i paralelno sa nadrealističkim pokretom u Francuskoj, ali razvija sopstvene karakteristike i zauzima značajno mesto u kontekstu evropskog nadrealizma. Iz tog razloga je prezentacija srpskog nadrealizma od izuzetnog značaja za proučavanje evropskog nadrealizma.

Muzej savremene umetnosti je oko ovog projekta okupio najrelevantnije institucije u Srbiji koje čuvaju umetnička dela ili se bave istraživanjem nadrealizma: Muzej primenjene umetnosti, Institut za književnost i umetnost, Narodnu biblioteku Srbije, Narodnu biblioteku Bor.

Na promociji će govoriti: Aleksandra Mirčić autor projekta (MSUB), prof. dr Jelena Novaković (Filološki fakultet, Beograd), prof. dr Milanka Todić (Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna, Beograd) i dr Bojan Jović (Institut za književnost i umetnost, Beograd).

Projekat podržali Art mentor fondacija Lucern, Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu garada Beograda.