Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 

Eho nadrealizma

Likovna galerija Kulturnog centra Beograda, Četvrtak, 12. maj u 20.00

usreti: VEK AVANGRADE

povodom stogodišnjice dadaizma (1916–2016)
5. februar – 11. septembar 2016.
 
ljudi  /  priče  /  slike  /  zvuci  /  predmeti u  pseudo-kabareu  KCB-a
 
u saradnji sa „Kabareom Volter“, Cirih
 
Četvrtak, 12. maj u 20.00
Tema: Eho nadrealizma
 
Učestvuju: Petar Jevremović, Branko Romčević, Miroljub Stojanović, Dejan Sretenović, Predrag Brebanović 
 
Moderira: Biljana Andonovska
 
Likovna galerija, Knez Mihailova 6

Majski susret ciklusa kojim obeležavamo stogodišnjicu nastanka dadaizma i evociramo događaje i ličnosti iz epohe istorijskih avangardi – posvećujemo tišinama i odjecima po-etike nadrealizma.
Avangardni pokreti s početka 20. veka promenili su način na koji danas stvaramo, doživljavamo i promišljamo umetnost! 

Programi su definisani kao „susreti“ u cilju isticanja vrednosti zajedničkog „uživanja“ u javnom prostoru, vrednosti kolektivnog stvaranja, a pre svega – saradnje, tako tipične za avangardiste, inače izrazite individualce...

Fokus razgovora tokom susreta posvećenog nadrealizmu neće biti na istorijskim uslovima formiranja i delovanja nadrealističkog pokreta, već će nas zanimati smerovi širenja, mimikrijskog utapanja i reinterpretacije nadrealističkih koncepcija u umetnosti, filozofiji i kulturi 20. veka. Sagovornici iz različitih disciplina govoriće o odnosu psihoanalize i književnosti, nadrealističke avangarde i francuske teorije, o nadrealističkim impulsima u filmu i likovnim umetnostima, kao i o specifičnom položaju srpskog nadrealizma u jugoslovenskoj kulturi druge polovine 20. veka. 
  
Ciklus Vek avangarde započet je u Kulturnom centru Beograda, u saradnji sa spisateljicomMarijom Ivanić, na dan iniciranja dadaizma i „Kabarea Volter“ – 5. februara 2016, temom Marsel Dišan, preteča dadaizma, a okončaće se u septembru putujućom umetničkom instalacijom postavljenom u Knez Mihailovoj ulici, sa multimedijalnim sadržajima posvećenim dadaizmu:  DADA ON TOUR, nomadski šator Kabarea Volter, Cirih.