Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
1910. > Nauka > Astronomija
Halejeva kometa

Kada je Halejeva kometa sa svojim 24 miliona milja dugim repom šest sati prolazila pored zemlje 19. maja 1910. godine bila je propraćena velikom medijskom pažnjom.

Halejeva kometa

Fifth Ave. and Broadway, Gary, Ind. May 20th, 1910. Showing Halley's Comet. 1910. Crose Photo Company
Kolekcija: S. Shook

Kada je Halejeva kometa sa svojim 24 miliona milja dugim repom šest sati prolazila pored zemlje 19. maja 1910. godine bila je propraćena velikom medijskom pažnjom. Zahvaljujući velikom izveštaju o kometi u Nju Jork Tajmsu, mnogi su je željno iščekivali. Njena pojava postala je velika atrakcija.

19. maj 1910: halejeva kometa okrznula je Zemlju svojim repom, New York Times