Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
1910 > Nauka > Primenjena nauka
Neonsko svetlo

Francuski hemičar Žorž Klod (Georges Claude) koji je pronašao neonsko svetlo, prvi put je javnosti predstavio neonsku lampu 1910. godine na Sajmu automobila u Parizu. Tom prilikom je neonsko svetlo ukrašavalo stubove Gran Palea (Grand Palais). Vrlo brzo neonsko svetlo je postalo izuzetno popularno, posebno u svetu reklama.