Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
1910 > Umetnost > Ekspresionizam
Magazin Der Sturm

Der Sturm (Oluja) je magazin koji je pratio ekspresionistički pokret. Osnovao ga je Herwart Walden u Berlinu 1910. godine.

Korice magazina Der Sturm 
Naslovna strana magazina Der Sturm iz oktobra 1917. Na naslovnici rad Rudolfa Bauera (1889-1953)

Der Sturm (Oluja) je magazin koji je pratio ekspresionistički pokret. Osnovao ga je Herwart Walden u Berlinu 1910. godine. Izlazio je nedeljno do 1914, kada počinje da izlazi mesečno, a kvartalno počinje da izlazi 1924. do gašenja publikacije 1932. godine.

U časopisu su izdavali svoju poeziju i prozu književnici kao što su: Peter Altenberg, Max Brod, Richard Dehmel, Alfred Döblin, Anatole France, Knut Hamsun, Arno Holz, Karl Kraus, Selma Lagerlöf, Adolf Loos, Heinrich Mann, Paul Scheerbart i René Schickele, svoje tekstove, crteže i grafike umetnici kao što su: Kokoschka, Kandinsky i članovi grupe Der blaue Reiter.