Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Manifesti

Futuristi Bala, Boćoni, Rusolo, Kara, Severini, Pradela objavljuju nove futurističke manifeste, koji se odnose na slikarstvo i muziku, a kasnije i na film i pozorište, što će ostati praksa i tokom nekoliko narednih godina, tokom kojih su izložbe, književne večeri i manifesti futurističkih umetnika bili svakodnevna pojava širom Evrope. Sam Marineti objavio je na desetine manifesta.

Fotografija futurističkih umetniak

Futuristi: Filippo Tommaso Marineti, Carlo Carrá, Umberto Boccioni i Luigi Russolo

Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla i Gino Severini 1910. godine objavljuju manifeste:

  1. 1. Manifest futuristističkih slikara (Manifesto dei pittori futuristi, The Manifesto of the Futurist Painters), Milano, Poesia,11. februar 1910.
  1. 2. Tehnički manifest futurističkih slikara (Manifesto tecnico della pittura futurista, Technical Manifesto of Futurist Painting), Milano, Poesia,11. april 1910.