Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Otkriven Maču Pikču

Izvod

Maču Pikču snimljen 1911.
Grad Inka Maču Pikču viđen očima Hirama Bingama jula 1911.

Grad Maču Pikču otkrio je američki istoričar Hiram Bingam 24. Jula 1911. godine. Grupa Kuešuana vodila je istraživača do vrha Maču Pikču, što znači Stari vrh. Bingam će tada naići na ruševine starog grada.
U knjizi "Izgubljeni grad Inka", Bingam piše o svom otkriću. Nacionalna geografija celo izdanje iz 1913. posvećuje ovom otkriću.