Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
/en/file/show/Images/Istraživači/Bcjan Jovic.jpg

Rođen 25. 04. 1963. u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao 1986. godine kao student generacije na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa za Opštu književnost i teoriju književnosti. Magistrirao 1989. godine sa temom “Lirski roman (na materijalu srpskog ekspresionizma)”. Doktorirao 2000. godine sa temom “Poetička načela Rastka Petrovića u kontekstu evropske avangarde.”

Od 1988. godine zaposlen u Institutu za književnost i umetnost, Beograd. Kao viši naučni saradnik angažovan na projektu “Uporedna istraživanja srpske književnosti (u evropskom kontekstu)”, na zadacima proučavanja odnosa srpske i evropske avangardne, (naučno)fantastične, utopijske i ozbiljno-smešne književnosti, kao i poređenja opštih osobina i istorijata naših i stranih književnih rodova, vrsta i žanrova. Takođe se bavi proučavanjem poetičkih osobina srpske književnosti XIX i XX veka, i teorijsko-metodološkim pitanjima vezanim za komparatistiku i nauku o književnosti. Rukovodilac projekta u periodu 2006-2010. Od 2011. rukovodi projektom “Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru”, ON178008.

Bio urednik u “Književnoj reči”, “Itaci”, Ezoteriji, Stubovima kulture, ZepterBookWorld-u, “Književnoj istoriji”. Glavni i odgovorni urednik “Književne reči” 1994-1995. godine.

Predstavnik Srbije u akciji COST A32 Open Scholarly Communities on the Web (Otvorene naučne zajednice na mreži) u okviru domena Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH) od 2008-2010. godine. Član EAM (European Network for Avant-Garde and Modernism Studies) od 2009. godine.

Objavio četiri monografije, sto trideset stručnih radova, takođe i dvadesetak prevoda sa engleskog, nemačkog, francuskog i italijanskog jezika. Za knjigu Lirski roman srpskog ekspresionizma 1995. godine dobio nagradu Stannslav Vinaver za prvu knjigu iz oblasti književno-teorijske esejistike.

 

/en/file/show/Images/Istraživači/Bcjan Jovic.jpg

Kao viši naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost, angažovan je na projektu “Uporedna istraživanja srpske književnosti (u evropskom kontekstu)”, na zadacima proučavanja odnosa srpske i evropske avangardne.

/en/file/show/Images/Istraživači/hanifa_kapidzic.jpg

Hanifa Kapidžić-Osmanagić doktorirala je 1963. na Faculte des Lettres Univerziteta u Dižonu, Francuska, sa temom: Le surréalisme serbe et ses rapports avec le surréalisme francais. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

/en/file/show/Images/Istraživači/Milanka_Todic.jpg

Prof. dr Milanka Todić je redovan profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. 

/en/file/show/Images/Istraživači/Jelena Novakovic1.jpg

Prof. dr Jelena Novaković je redovni profesor na Katedri za romanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i upravnik te Katedre, gde radi od 1971. godine.

Branko Aleksić, pesnik i esejista, doktorirao na Univerzitetu Pariz-VIII, Francuska. Objavio je nekoliko komparativnih studija, antologija i zbornika iz oblasti francuskog i srpskog nadrealizma.

/en/file/show/Images/Istraživači/Gojko Tesic.jpg

Gojko Tešić je profesor je književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, živi u Beogradu. Bavi se književnoistorijskim radom, s naročitim težištem na srpskoj književnosti između dva svetska rata.

/en/file/show/Images/Istraživači/Aleksandar Flaker.jpg

Аlеksаndаr Flаkеr je аutоr znаčајnih stručnih i nаučnih rаdоvа iz pоdručја književnosti i tеоriје knjižеvnоsti. Nајvаžniја prоblеmskо-tеmаtskа pоlја kојimа sе Flаkеr bаviо su аvаngаrdnа knjižеvnоst i kulturа, intеrmеdiјаlnе i intеrkulturаlnе studiје.