Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
/en/file/show/Images/Istraživači/Gojko Tesic.jpg

Gojko Tešić (Lještansko kod Bajine Bašte, 1951) završio je studije jugoslovenske i opšte književnosti i magistrirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, doktorirao 2004. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Profesor je književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, živi u Beogradu. Bavi se književnoistorijskim radom, s naročitim težištem na srpskoj književnosti između dva svetska rata. Objavio je veliki broj manje poznatih ostvarenja srpskih avangardista. Objavljene knjige: Srpska avangarda u polemičkom kontekstu (1991), Antologija srpske avangardne pripovetke (1991), Antologija srpskog avangardnog pesništva (1993), Avangardni pisci kao kritičari (1994), Otkrovenje srpske avangarde (2002), Srpska književna avangarda (1902-1934) Književnoistorijski kontekst (2009) i druge.

/en/file/show/Images/Istraživači/Bcjan Jovic.jpg

Kao viši naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost, angažovan je na projektu “Uporedna istraživanja srpske književnosti (u evropskom kontekstu)”, na zadacima proučavanja odnosa srpske i evropske avangardne.

/en/file/show/Images/Istraživači/hanifa_kapidzic.jpg

Hanifa Kapidžić-Osmanagić doktorirala je 1963. na Faculte des Lettres Univerziteta u Dižonu, Francuska, sa temom: Le surréalisme serbe et ses rapports avec le surréalisme francais. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

/en/file/show/Images/Istraživači/Milanka_Todic.jpg

Prof. dr Milanka Todić je redovan profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. 

/en/file/show/Images/Istraživači/Jelena Novakovic1.jpg

Prof. dr Jelena Novaković je redovni profesor na Katedri za romanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i upravnik te Katedre, gde radi od 1971. godine.

Branko Aleksić, pesnik i esejista, doktorirao na Univerzitetu Pariz-VIII, Francuska. Objavio je nekoliko komparativnih studija, antologija i zbornika iz oblasti francuskog i srpskog nadrealizma.

/en/file/show/Images/Istraživači/Gojko Tesic.jpg

Gojko Tešić je profesor je književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, živi u Beogradu. Bavi se književnoistorijskim radom, s naročitim težištem na srpskoj književnosti između dva svetska rata.

/en/file/show/Images/Istraživači/Aleksandar Flaker.jpg

Аlеksаndаr Flаkеr je аutоr znаčајnih stručnih i nаučnih rаdоvа iz pоdručја književnosti i tеоriје knjižеvnоsti. Nајvаžniја prоblеmskо-tеmаtskа pоlја kојimа sе Flаkеr bаviо su аvаngаrdnа knjižеvnоst i kulturа, intеrmеdiјаlnе i intеrkulturаlnе studiје.