Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
/en/file/show/Images/Istraživači/Milanka_Todic.jpg

Prof. dr Milanka Todić (02.12.1952. Čurug, Srbija), redovan profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.  

Njeno istraživačko polje se odnosi na istoriju i teoriju fotografije kao i avangardnu umetnost. Autorka je mnogih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Učestvovala je po pozivu na mnogim internacionalnim simpozijumima u Evropi, Srednjoj Americi (Barbados) i Aziji (Tajvan, Japan).

Umetnička direktorka Galerije Artget 2003–2004. godine. Selektor 44 Oktobarskog salona u Beogradu 2003. godine.

Dobitnica nagrade Lazar Trifunović 2006. godine.

Članica je Evropskog društva za istoriju fotografije (European Society for the History of Photography – ESHP), Međunarodnog udruženja kritičara umetnosti (International Association of Art Critics – AICA) iEvropske mreže za proučavanje avangarde i moderne (European Network  for Avant-Garde and Modernism Studies – EAM).

/en/file/show/Images/Istraživači/Bcjan Jovic.jpg

Kao viši naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost, angažovan je na projektu “Uporedna istraživanja srpske književnosti (u evropskom kontekstu)”, na zadacima proučavanja odnosa srpske i evropske avangardne.

/en/file/show/Images/Istraživači/hanifa_kapidzic.jpg

Hanifa Kapidžić-Osmanagić doktorirala je 1963. na Faculte des Lettres Univerziteta u Dižonu, Francuska, sa temom: Le surréalisme serbe et ses rapports avec le surréalisme francais. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti BiH.

/en/file/show/Images/Istraživači/Milanka_Todic.jpg

Prof. dr Milanka Todić je redovan profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. 

/en/file/show/Images/Istraživači/Jelena Novakovic1.jpg

Prof. dr Jelena Novaković je redovni profesor na Katedri za romanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i upravnik te Katedre, gde radi od 1971. godine.

Branko Aleksić, pesnik i esejista, doktorirao na Univerzitetu Pariz-VIII, Francuska. Objavio je nekoliko komparativnih studija, antologija i zbornika iz oblasti francuskog i srpskog nadrealizma.

/en/file/show/Images/Istraživači/Gojko Tesic.jpg

Gojko Tešić je profesor je književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, živi u Beogradu. Bavi se književnoistorijskim radom, s naročitim težištem na srpskoj književnosti između dva svetska rata.

/en/file/show/Images/Istraživači/Aleksandar Flaker.jpg

Аlеksаndаr Flаkеr je аutоr znаčајnih stručnih i nаučnih rаdоvа iz pоdručја književnosti i tеоriје knjižеvnоsti. Nајvаžniја prоblеmskо-tеmаtskа pоlја kојimа sе Flаkеr bаviо su аvаngаrdnа knjižеvnоst i kulturа, intеrmеdiјаlnе i intеrkulturаlnе studiје.