Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
Nemoguće/l'imposible

Prva zajednička publikacija beogradskih nadrealista, almanah Nеmоgućе-L′impossible izlazi u Beogradu u maju 1930. godine. Osim osnovnog tiraža, odštampano je i 160 primeraka na luksuznoj hartiji, od kojih je 25 primeraka bilo numerisano i potpisano, a prema navodu u impresumu sadržali su po jedan originalan prilog.


Klikom na sliku otvorite PDF izdanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacija je zamišljena kao glasilo pokreta, sa programskom izjavom koju je potpisalo trinaestoro nadrealista. Potpisnici manifesta su: Aleksandar Vučo, Oskar Davičo, Milan Dedinac, Mladen Dimitrijević, Vane Živadinović - Bor, Živanović - Noe, Đorđe Jovanović, Đorđe Kostić, Dušan Matić, Branko Milovanović, Koča Popović, Petar Popović i Marko Ristić.

Posle manifesta, kao centralnu temu, almanah donosi anketu sa trideset i jednim pitanjem, kao i odgovorima desetorice autora, pod nazivom “Čeljust dijalektike”, kojoj je posvećen najveći deo publikacije. Time je uspostavljen novi, nekonvencionalni oblik kolektivnog aktiviteta.

Potom slede tekstualni prilozi, poetski i prozni, različite forme nadrealističkog izražavanja, zapisani snovi i radovi nastali beleženjem misaonih asocijacija bez kontrole razuma. Na kraju publikacije dat je programski tekst “Uzgred budi rečeno” koji ocrtava osnovne ideje i postulate pokreta, kao i prilike u kojima je nastajao.

Almanah, sa uporednim srpsko-francuskim naslovom, donosi i tekstove i poeme u originalu, na francuskom jeziku, Andrea Bretona, Pola Elijara, Luja Aragona, Andrea Tiriona i drugih francuskih nadrealista.

Kao vizuelni materijal, u almanahu su objavljeni fotogrami, crteži, kolaži, slike, fotografije, koji nisu puka dopuna ili ilustracija tekstualnih priloga, već predstavljaju podjednako značajnu formu delovanja i ispoljavanja nadrealističkih stavova.