Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
Srpska izdanja

Kao prvo zajedničko izdanje srpskih nadrealista izlazi almanah Nemoguće-L′impossible, objavljen u Beogradu 1930. godine, sa manifestom koji je potpisalo trinaestoro osnivača pokreta.

Poyicija nadrealizma 

Kolektivni aktivitet beogradskih nadrealista započinje u inspirativnoj atmosferi koju donose dva Manifesta nadrealizma Andrea Bretona. Pripadnici beogradskog nadrealističkog pokreta objavljuju priloge ili su urednici u avangardnim časopisima, izdaju glasila pokreta, osim tekstualnih priloga i različitih oblika primera proširivanja granica tradicionalnog postupka stvaranja, u publikacije uključuju i primere vizuelnе еkspеrimеntаciје, ali takođe objavljuju i romane, zbirke pesama, esejistiku i drugo.

U godinama pre zvaničnog formiranja nadrealizma, u periodu od 1922. do 1930. godine, izlazi više časopisa u kojima sarađuju ili ih uređuju budući nadrealisti, i objavljuju priloge vezane za nadrealizam.

U časopisu Putevi, koji izlazi od 1922. u Beogradu, sarađuju Marko Ristić, Dušan Matić, Aleksandar Vučo, Milan Dedinac i drugi. Nova serija časopisa pokrenuta je 1923. godine, a Marko Ristić i Miloš Crnjanski su urednici trobroja iz 1924. godine. Između ostalog, ovaj časopis donosi tri odeljka eseja Andre Bretona objavljenih u časopisu Littérature, u izboru i prevodu Marka Ristića.

Godine 1924. Moni de Buli izdaje almanah Crno na belo. Časopis Svedočanstva izlazi u Beogradu 1924. i 1925. godine, a saradnici su Milan Dedinac, Dušan Matić, Mladen Dimitrijević, Rastko Petrović, Marko Ristić, Aleksandar Vučo i drugi. U časopisu Svedočanstva objavljen je tekst “Nadrealizam” Marka Ristića, kao prvi prilog kod nas o ovom fenomenu, a objavljen je neposredno posle pojave Nadrealističkog manifesta Andrea Bretona.

Od januara do juna 1926. godine u Beogradu je izašlo pet brojeva časopisa Večnost, koji je uređivao Risto Ratković, u kome Moni de Buli objavljuje svoje nadrealističke tekstove.

Đorđe Kostić, Oskar Davičo i Đorđe Jovanović osnivaju časopis Tragovi 1928. godine, a Zvezdan Vujadinović 50 u Evropi, u kome su sarađivali su Koča Popović, Dragan Aleksić, Dušan Matić, Velibor Gligorić, Ljubiša Jocić, Slobodan Kušić i drugi, a izlazio je do 1933. godine.

Kao prvo zajedničko izdanje srpskih nadrealista izlazi almanah Nemoguće-L′impossible, objavljen u Beogradu 1930. godine, sa manifestom koji je potpisalo trinaestoro osnivača pokreta. Ova publikacija nadrealistima daje mogućnost kolektivnog aktiviteta, a osim priloga srpskih autora, ravnopravno donosi priloge francuskih nadrealista kao što su Andre Breton, Pol Elijar, Benžamin Pere, Luj Aragon, Rene Šar i Andre Tirion.

U godinama pune nadrealističke aktivnosti, od 1930. do 1932. godine objavljeno je više značajnih publikacija, a neke od njih u ediciji Nadrealistička izdanja. Godine 1931. objavljeni su Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnogMarka Ristića i Koče Popovića i Pozicija nadrealizma Marka Ristića i Dušana Matića. Naredne godine izlazi knjiga Anti-zid Marka Ristića i Vana Bora, a Dušan Matić, Oskar Davičo i Đorđe Kostić objavljuju Položaj nadrealizma u društvenom procesu.

Osim almanaha, druga publikacija, značajna kao platforma za ispoljavanje nadrealističkih stavova, bio je časopis Nadrealizam danas i ovde. Časopis izlazi u  Beogradu 1931. i 1932. godine, a izašlo je ukupno tri broja, sledeći idalje ideju direktne saradnje na liniji Pariz–Beograd, objavljujući priloge kako beogradskih, tako i francuskih nadrealista.

Osim zajedničkih, nadrealisti su objavili veći broj izuzetno značajnih publikacija, među kojima su Javna ptica (1926) Milana Dedinca, antiroman Bez mere (1928) Marka Ristića, Koren vida (1928) Aleksandra Vuča, knjiga za decu Aleksandra Vuča i Dušana Matića Podvizi družine „Pet petlića“ (1933),Turpituda (1938) Marka Ristića, sa crtežima Krste Hegedušića, koja  je zaplenjena i uništena odmah po objavljivanju, kao i mnoge druge.