Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
Tehnike u vizuelnoj umetnosti

Vizuelna umetnost

Kontakti sa Francuskom

Pre i posle Prvog svetskog rata, Srbija je, kao što je poznato, bila u bliskim vezama sa Francuskom. Mnogi njeni mladi ljudi, budući veliki književnici i intelektualci, dolazili su na studije u Pariz, gde su sticali prijatelje i prožimali se francuskom kulturom.