Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
Recepcija srpskog nadrealizma

Stvaralaštvo srpskih nadrealista je prvi put predstavljeno kao celina na izložbi održanoj 1969. u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, potom je zastupljeno 1972. na velikoj izložbi svetskog nadrealizma Der Surrealismus 1922-1942 u Minhenu i Parizu, a poslednji put u našoj sredini na izložbi Nemoguće, umetnost nadrealizma, autora prof. dr. Milanke Todić u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu 2002. godine.

Naslovna srtana kataloga izložbe u MSUB
 Naslovna strana kataloga izložbe 1929 – 1950: Nadrealizam. Postnadrealizam. Socijalna umetnost. Umetnost NOR-a. Socijalistički realizam, Edicija Jugoslovenska umetnost XX veka, Muzej savremene umetnosti, Beograd, april-jun 1969.

U okvirima evropske umetnosti prve polovine 20. veka jedna od izuzetnih pojava je delatnost nadrealista, koja se u Srbiji manifestovala između 1929-1933. godine.

Beogradski nadrealisti, mladi književnici i jedan slikar, izdaju almanah Nemoguće-L′impossible i časopis Nadrealizam danas i ovde, pišu politički intonirane eseje, automatske tekstove, izvode umetničke eksperimente u kojima ispituju delovanje bez kontrole svesti, praktikuju kreativni automatizam, stvaraju kolektivne radove, ankete, kolaže, asamblaže, crteže, fotograme.

Veze između srpskog i francuskog pokreta formirale su se i pre objavljivanja Bretonovog Manifesta nadrealizma 1924. godine, s obzirom na to da su pripadnici beogradske grupe ideje nadrealizma najpre usvajali preko francuskih časopisa a potom i kroz lične kontakte, prepiskom, odlascima u Pariz, razmenom publikacija, tako da se njihovi programski stavovi umnogome podudaraju.

Na izložbi održanoj u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu 1969. godine, pod nazivom 1929 - 1950: Nadrealizam. Postnadrealizam. Socijalna umetnost. Umetnost NOR-a. Socijalistički realizam, stvaralaštvo beogradskih nadrealista je prvi put rekonstruisano, proučeno i izloženo kao celina.

Aktivitet beogradskih nadrealista kontekstualizovan je na velikoj izložbi svetskog nadrealizma Der Surrealismus 1922-1942 koju je realizovao Patrick Waldberg, istoričar nadrealizma, a koja je održana 1972. godine u Minhenu i u Parizu. U okviru tog projekta predstavljeni su gotovo svi članovi beogradskog nadrealističkog kruga sa četrdeset tri dela. Tako su ova ostvarenja na pravi način verifikovana i u evropskim okvirima, i sasvim prirodno inegrisana u širi kontekst ovog fenomena.

U našoj sredini, srpski nadrealizam je poslednji put predstavljen na izložbi Nemoguće. Umetnost nadrealizma, autora prof. dr. Milanke Todić, koja je realizovana 2002. godine u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu.