Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
Opis projekta

Osnovna ideja projekta “Evropski kontekst srpskog nadrealizma” je da se što stručnije i u najobuhvatnijem vidu iskoriste kapaciteti koje pružaju zbirke, fondovi, arhivi, biblioteke koje čuvaju umetnička dela ili dokumentaciju vezanu za nadrealizam. Glavni cilj projekta je podsticanje istraživanja, prikupljanje i prezentacija celokupne kulturne baštine vezane za srpski i evropski nadrealizam na jedno mesto, sa posebnim akcentom na istraživanje, edukaciju i komunikaciju.

 

Projekat pod nazivom “Evropski kontekst srpskog nadrealizma” ima za cilj da putem posebnog veb sajta, u što obuhvatnijem vidu, na stručan način, predstavi nadrealizam nastao u Srbiji, u kontekstu evropskog nadrealizma.

Institucije koje partnerski učestvuju u projektu su:

Muzej savremene umetnosti, Narodna biblioteka Srbije, Muzej primenjene umetnosti, Institut za književnost i umetnost, Narodna biblioteka Bor.

Kao stručni saradnici, u projektu učestvuju istaknuti stručnjaci iz različitih oblasti, kao što su prof. dr Milanka Todić, prof. dr Jelena Novaković, dr. Bojan Jović i drugi.  

Izradu sajta omogućila je donacija Art Mentor Fondacije iz Lucerna, Švajcarska.

 
Zbog svoje kompleksnosti i značaja za srpsku ali i evropsku kulturu, osnovna ideja je da se nadrealistički pokret predstavi na što obuhvatniji način. 

Projekat se sastoji iz sledećih nivoa:

Istraživanje 
Istraživanje se bazira na umetničkim delima, publikacijama i dokumentaciji iz zbirki i fondova Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, Narodne biblioteke Srbije, kao i na delima, arhivskom materijalu i dokumentacji iz fondova drugih institucija i privatnih kolekcija. Istraživanje je prošireno na veze nadrealista sa Parizom i njihov rad i razmenu ideja sa francuskim nadrealizmom. 

Digitalizacija
Svi prikupljeni podaci, tekstovi i dokumentarni materijali unose se u bazu podataka, pogodnu za prezentaciju na internetu. Dela iz zbirki se fotografišu, arhivska građa, časopisi, knjige i druge publikacije se skeniraju i unose u bazu podataka.   

Prezentacija 
Kroz predstavljanje zbirki, rezultata istraživanja i komunikacije, kao glavno mesto susreta koristi se internet sa svim svojim prednostima. Prezentacija je dostupna na tri jezika: srpskom, engleskom i francuskom. Sajt obuhvata digitalnu bazu podataka zbirki, fondova, arhiva i napredne alate pretraživanja sadržaja.

U okviru sajta se mogu naći sledeći elementi: podaci o umetničkim delima, reprodukcije umetničkih dela iz zbirki sa kompletnim podacima, biografski podaci o umetnicima, tekstovi o umetnicima i kontekstu u kome su radili, hronologija, digitalna čitaonica i nadrealistička izdanja kao jedan od glavnih medija rada i izražavanja umetnika nadrealizma. Na sajtu su zastupljeni i najvažniji tekstovi istraživača, kao i katalozi izložbi i rezultati novih istraživanja. 

Komunikacija
Kroz različite web-alate (aplikacije) ostvaruje se komunikacija i omogućava učešće drugih istraživača, studenata i ljubitelja umetnosti ali i ostalih institucija koje poseduju radove umetnika nadrealista u daljem istraživanju nadrealizma. Kroz ovaj proces, takođe je omogućeno široj publici da prati sve rezultate istraživanja, i da se kroz specifične interaktivne aplikacije, kao načine komunikacije (blog, personalizovane baze slika, igre i slično) aktivno angažuje u razmatranju srpskog nadrealizma u evropskom kontekstu.

Zbirke

MSUB
soba-u-vrnjcima-vane-bor-1931-inv-br-m207
saint-tropez-iii-vane-bor-1932-inv-br-m206
saint-tropez-ii-vane-bor-1932-inv-br-m205
saint-tropez-i-vane-bor-1932-inv-br-m204

Zbirke

NBS
nacrt-za-jednu-fenomenologiju-iracionalnog-koca-popovic-marko-ristic-beograd-nadrealisticka-izdanja-aa93aa-sign-i-73å
javna-ptica-milan-dedinac-beograd-marsias-aa927-sign-iii-285å
50-u-evropi-beograd-1928-1929-sign-p-1389
nadrealisticka-izdanja-marko-ristic-bez-mere-aa928