Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
Tim

Aleksandra MirčićAleksandra Mirčić
Autor projekta

Rođena u Beogradu 1971. Diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odeljenju za modernu umetnost 2003. godine.

Master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku završila 2011. Od 2003 je zaposlena kao kustos a od 2005 kao šef Odeljenja za umetničku dokumentaciju u Muzeju savremene umetnosti Beograd.

Dobitnica nagrade BDS, Najbolji bibliotekar u specijalnim bibliotekama za 2008. godinu. Autor i organizator mnogobrojnih izložbi. Autor Hronologije 1989–2001, objavljene u katalogu izložbe O normalnosti. Umetnost u Srbiji 1989–2001, elektronske čitaonice Čitajte o... (www.citajteo.msub.org.rs).

 


 

Žaklina Ratković
Stručni saradnik

Istoričar umetnosti i kustos Zbirke grafike i crteža u Muzeju savremene umetnosti. Autor mnogobrojnih izlozbi i projekata.

 

 

 


 

Zoran ErićZoran Erić
Stručni saradnik

Istoričar umetnosti, kustos i predavač. Doktorirao je na Bauhaus univerzitetu u Vajmaru 2005.

Zaposlen je kao kustos Centra za vizuelnu kulturu u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu.

 


 

STRUČNI KONSULTANTI

 

Prof. dr Milanka Todić (02.12.1952. Čurug, Srbija), redovan profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.

Njeno istraživačko polje se odnosi na istoriju i teoriju fotografije kao i avangardnu umetnost. Autorka je mnogih izložbi u zemlji i inostranstvu.

 

 


 

Prof. dr Jelena Novaković je redovni profesor na Katedri za romanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu i upravnik te Katedre, gde radi od 1971. godine.

Pored francuske književnosti (Priroda u delu Žilijena Graka, 1988, Bretonov nadstvarni svet, 1991, U traganju za jedinstvom, 1996), predmet njenog naučnog istraživanja je srpska književnost, posmatrana sa komparatističkog stanovišta, u evropskom kontekstu.

 


 

NARODNA BIBLIOTEKA BOR


Violeta Stojmenović (Požarevac, 1980) – diplomirani filolog opšte književnosti i teorije književnosti i bibliotekar u Narodnoj biblioteci Bor; doktorand na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

_____________________________________________________________________


PREVODIOCI

Pascal Donjon
Prevodilac na francuski jezik

Rodjen u Lyonu u 1955. Diplomirao srpsko-hrvtaski jezik u INALCO (Institut za orijentalne jezike i civilizacije) u Parizu u 1986. Nastanjen u Beogradu od 1980.

Specijalizovan za prevodjenje naucnih textova u oblastima istoriije umetnosti, istorije i arheologije.

 

Đorđe Čolić
Prevodilac na i sa engleskog i sa francuskog jezika

Zbirke

MSUB
soba-u-vrnjcima-vane-bor-1931-inv-br-m207
saint-tropez-iii-vane-bor-1932-inv-br-m206
saint-tropez-ii-vane-bor-1932-inv-br-m205
saint-tropez-i-vane-bor-1932-inv-br-m204

Zbirke

NBS
nacrt-za-jednu-fenomenologiju-iracionalnog-koca-popovic-marko-ristic-beograd-nadrealisticka-izdanja-aa93aa-sign-i-73å
javna-ptica-milan-dedinac-beograd-marsias-aa927-sign-iii-285å
50-u-evropi-beograd-1928-1929-sign-p-1389
nadrealisticka-izdanja-marko-ristic-bez-mere-aa928