Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Đorđe Jovanović
Biografija
/en/file/show/Images/Umetnici/umesto portreta.jpg

Beograd, 1909 – Slatina na Kosmaju, 1943.

1909. Rođen je u oficirskoj porodici, školovao se u Beogradu.

1925–1926. Osnovao je časopise Okna i Stišavanja.

1928–1933. Studirao je i diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

1928–1929. Sa Đ. Kostićem i O. Davičom izdavao je časopis Tragovi.

1929. Sa Đ. Kostićem i O. Davičom objavio je časopis Četiri strane itd.

1930. Njegovo ime je među potpisnicima manifesta nadrealističke grupe u almanahu Nemoguće–L'impossible, gde je objavio kolaže Autoportret, i oni će odgovarati, kao i crtež Koren sudbine.

1931–1932. Bio je vlasnik i odgovorni urednik časopisa Nadrealizam danas i ovde.

1933–1936. Zbog revolucionarnih i nadrealističkih aktivnosti proveo je tri godine u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.

1936–1941. Sarađivao je, kao književni kritičar, u časopisima Stožer, Naša stvarnost itd.

1941–1943. Učestvovao je i poginuo u ratu na strani partizana. Posthumno mu je objavljen roman Plati pa nosi (1948), kao i niz kritika i eseja Protiv obmana, Realizam kao umetnička istina i Studije i kritike.