Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Đorđe Kostić
Biografija
/en/file/show/Images/Umetnici/Djordje Kostic 2.jpg

Ruma, 1909 – Beograd, 1995.

1909. Rođen je u svešteničkoj porodici.

1927. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu, a zatim je kratko boravio u Parizu.

1928. Sa O. Davičom i Đ. Jovanovićem objavio je tri sveske časopisa Tragovi, a svaka je imala samo po osam primeraka.

1929. Sa O. Davičom, Đ. Jovanovićem i D. Matićem radio je na okupljanju grupe istomišljenika, među kojima su bili A. Vučo, M. Dedinac, M. Dimitrijević, koju je Ristić nazvao nadrealističkom.

1930. Jedan je od umetnika koji su potpisali manifest u almanahu Nemoguće–L'Impossible, gde je objavio i seriju crteža bez naslova (str. 32, 67, 104) i Tri puta san.

1931–1932. Sa O. Davičom i Đ. Jovanovićem bio je osnivač časopisa Nadrealizam danas i ovde.

1931. Sa O. Davičom i D. Matićem objavio je Položaj nadrealizma u društvenom procesu.

1933. Policija ga je uhapsila zbog revolucionarne aktivnosti pa je proveo više meseci u zatvoru.

1934. Napustio je Beograd i otputovao u London gde je ostao nekoliko godina.

1936. Prisustvovao je otvaranju nadrealističke izložbe u New Burlington Galleries u Londonu. Napisao je monodramu Dan bez noći (Beograd, 1974).

1939. Sa D. Frajem objavio je A Serbo–croat Phonetic Reader u Londonu.

1944–1949. Radio je kao urednik emisija za inostranstvo na Radio Beogradu.

1949–1978. Bio je direktor Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu.

1968–1980. Redovno je posećivao Indiju radi lingvističkih istraživanja. Objavio je mnogo stručnih radova iz uporedne lingvistike.

1972. Napisao je knjigu posvećenu uspomenama na nadrealizam Do nemogućeg.

1976. Sa M. Ristićem napravio je knjigu pastela i pesama Pass–T–Elle (Calcutta).

1989. Objavio je knjigu U središtu nadrealizma, Čeljust dijalektike, posvećenu nadrealističkoj anketi iz almanaha.