Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Dušan Matić
Biografija
/en/file/show/Images/Umetnici/Dusan Matic.jpg

Ćuprija, 1898 – Beograd, 1980.

1898. Rođen je u građanskoj porodici i kao mladić je prošao povlačenje preko Albanije.

1916. Nastavio je školovanje u Grenoblu i Nici, kao mnoga deca i mladići iz okupirane Srbije. Sarađivao je u Radničkim novinama.

1917–1921. Studirao je na Filološkom fakultetu u Parizu.

1922. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bio je saradnik u avangardnim revijama Zenit i Putevi.

1924–1937. Radio je kao profesor filozofije u gimnaziji.

1925. Upoznao je A. Bretona u Parizu. Sarađivao je u časopisu Svedočanstva.

1930. Bio je potpisnik manifesta i jedan od pokretača i urednika almanaha Nemoguće– L'impossible. Tu je objavio fotokolaž Mutan lov u bistroj vodi.

1931–1932. Sarađivao je u časopisu Nadrealizam danas i ovde, a među likovnim prilozima je i njegov kolaž Ja sam niže no pesak ove noći.

1931. Sa O. Davičom i Đ. Kostićem napisao je knjigu Položaj nadrealizma u društvenom procesu.

1933. Poema La pèche trouble dans l'eau izašla je u časopisu Le surréalisme au service de la révolution (br. 6, 31–32). Objavio je, sa A. Vučom, fotomontaže i predgovor u knjizi za decu Podvizi družine "Pet petlića".

1935. Zajedno sa A. Vučom objavio je poemu Marija Rucara.

1937. Posle dva politička hapšenja, bez osude, penzionisan je.

1940. Sa A. Vučom izdao je roman Gluvo doba.

1941. Proveo je neko vreme u Banjičkom logoru u Beogradu.

1945–1948. Radio je u redakciji izdavačkog preduzeća "Prosveta" i u Radio Beogradu.

1948–1967. Bio je profesor na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu.

1954. Izašla je zbirka njegovih pesama Bagdala.

1959. Objavio je knjigu pesama Buđenje materije.

1962. Izdao je knjigu poezije Laža i paralaža.

1965. Postao je dopisni član SANU, a 1972. godine izabran je za redovnog člana.

1966. Ranije objavljene radove sakupio je u knjizi Izbor tekstova.

1967. Izdao je Knjigu rituala.

1977. Objavio je knjigu sećanja Prošlost dugo traje. Napisao je veliki broj eseja, filozofskih rasprava, kritika i scenarija za radio–emisije.