Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Julijana Lula Vučo
Biografija
/en/file/show/Images/Umetnici/umesto portreta.jpg

Požarevac, 1899 – Beograd, 1985.

1899. Rođena je u uglednoj porodici Jovana Simeonovića i Ružice Ugričić.

1905–1916. Školovala se u Beogradu i Nici gde je i maturirala.

1917. Upisala je medicinski fakultet u Parizu i završila prve dve godine.

1920. Udala se za Aleksandra Vuča i preselila u Beograd.

1921–1922. Rodila je dva sina, Đorđa i Jovana.

1926. Mlada porodica Vučo prešla je u svoju novu kuću u kojoj su se rado okupljali avangardni pesnici i intelektualci.

1929–1930. Učestvovala je u aktivnostima oko osnivanja grupe nadrealista i objavljivanja almanaha. Zajedno sa mužem, bračnim parom Ristić i A. Tirionom (Thirion) napravila je seriju Le cadavre exquise.

1930. Sa A. Vučom i D. Matićem uradila je asamblaž Une atmosphère du printemps et de jeunesse.

1932. Sa A. Vučom i R. Živanovićem Noem organizovala je izložbu nadrealizma u Umetničkom paviljonu "Cvijeta Zuzorić" u Beogradu.

1932. Osnovala je sa Elom Pops modni salon u Beogradu (Pariska ulica), a kasnije u palati Reunione, koji je sledio modne trendove Pariza.

1941. Modni salon je uništen tokom aprilskog bombardovanja Beograda.

1943. Poginuo joj je stariji sin Đorđe u Valjevu.

1945. Otvorila je knjižaru "Kultura" u Beogradu (Terazije).

1947. Bila je jedan od osnivača knjižare "Jugoslovenska knjiga" u Beogradu (palata Albanija, projekat arh. Greta Vajs Aleksić)

1950. Sarađivala je na organizovanju velike izložbe Umetnost na tlu Jugoslavije koja je predstavljena u Parizu i Rimu.

1950–1965. Radila je neko vreme i kao zamenik direktora, u izdavačkom preduzeću "Jugoslavija", gde je bila urednik mnogih fotomonografija o gradovima.

1967. Uredila je i objavila Savremeni kuvar. Predano je radila na redakciji svih izdanja knjiga i tekstova A. Vuča.