Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Konstantin Koča Popović
Biografija
/en/file/show/Images/Umetnici/Koca_Popovic 5.jpg

Beograd, 1908 - 1992.

1908. Rođen je u imućnoj trgovačkoj porodici. Ratne godine je proveo na školovanju u Švajcarskoj.

1929–1932. Studirao je pravo, a zatim diplomirao filozofiju u Parizu. Poznavao je umetnike iz Bretonovog kruga i održavao komunikaciju između beogradske i francuske grupe nadrealista.

1929. Sa Vanom Borom, Roberom Desnosom (Robert Desnos) i drugim umetnicima okupljenim oko pariskog časopisa Revue Du Cinéma (br. 3) potpisao je protest "Čovek od ukusa." Pisao je filmske kritike i za list Paris Soir. Bio je saradnik beogradskog časopisa 50 u Evropi.

1930. Bio je član grupe beogradskih nadrealista i jedan je od potpisnika manifesta.

1931. Sa M. Ristićem objavio je knjigu Nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog.

1931–1932. Sarađivao je u časopisu Nadrealizam danas i ovde.

1932. Proveo je neko vreme u Institutu za socijalna istraživanja u Frankfurtu.

1933. Uhapšen je zbor revolucionarnih ideja i aktivnosti i poslat u zatvor u Sremsku Mitrovicu.

1937. Kao pripadnik internacionalnih brigada učestvovao je u borbama u Španiji.

1939. Proveo je neko vreme u logorima u Francuskoj, zajedno sa španskim borcima.

1939. Sa Z. Rihtmanom pripremao je za objavljivanje Ajnštajnovu knjigu O specijalnoj i opštoj teoriji relativiteta.

1941. Postao je komandant partizanske Prve proleterske brigade.

1944–1953. Bio je na čelu Generalštaba Jugoslovenske narodne armije kao narodni heroj.

1953–1966. Radio je kao državni sekretar za inostrane poslove Jugoslavije.

1966. Imenovan je za potpredsednika Jugoslavije.

1967. Postao je član Predsedništva CK SKJ.

1972. Povukao se iz političkog i javnog života zbog sukoba sa Josipom Brozom Titom.