Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Ljubiša Jocić
Biografija
/en/file/show/Images/Umetnici/Ljubisa Jocic.jpg

Beograd, 1910 - 1978.

1910. Rođen je u uglednoj građanskoj porodici.

1914. Ostao je bez oca, koji je poginuo kao lekar u ratu.

1928. U osamnaestoj godini stigao je u Pariz, gde je pohađao skulptorsku školu i došao u dodir sa nadrealistima.

1929. U beogradskim časopisima Evropa i 50 a objavio je prve stihove.

1930. Izašla mu je knjiga poezije San ili biljka.

1934. Objavio je knjigu pesama Ljubav i sloboda.

1938. Sarađivao je u pariskom listu Commune, ali se te godine definitivno vratio u Beograd.

1940. Izdao je prvi roman Polomljena kola.

1941–1944. Posle nekoliko godina skrivanja od policije u Beogradu otišao je u partizane.

1945. Izašla mu je knjiga pesama Ogledalo.

1954. Objavio je poeziju I s tobom sama.

1955. Izdao je knjigu U zemlji Arastrata, na kojoj je dugo radio. Izlagao je slike u Klubu umetnika u Beogradu.

1956. Imao je izložbu apstraktnih slika u Parizu (Galerija de Bon), o kojoj je pisao A. Mišo (H. Michaux). Ista

dela su nešto kasnije izložena i u Beogradu.

1960. Objavio je knjigu Skriveni svetovi.

1961. Napisao je istorijski roman Draga Mašin.

1963. Knjiga pesama Kurir na prozoru objavljena je posle dvanaestogodišnjeg odbijanja izdavača.

1972. Tanja Živanović je snimila dokumentarni film o Jociću.

1975. Izašla mu je knjiga pesama Mesečina u tetrapaku koja je dobila povoljne ocene kritike. Snimio je petnaest kratkih (Pionir i dvojka, Prvi srpski ustanak, Milena Pavlovic Barili itd.) i jedan dugometražni film Devojčica i njena lutka Crvenkapa. Bavio se raznim sportovima i sasvim se nekonvencionalno ponašao i odevao.