Search form with results









 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Milena Pavlović Barili
Biografija
/en/file/show//Images/Umetnici/milena-pavlovic-barili-2.jpg

1909-1945

Milena Pavlović Barili rođena je u Požarevcu  5.novembra 1909.godine. Bila je jedinica Danice Pavlović i italijanskog kompozitora, muzičkog kritičara i pesnika Bruna Barilija.

Završila je Drugu žensku gimnaziju, a 1926.godine diplomira na Kraljevskoj umetničkoj školi u Beogradu. Iste godine učestvije na kolektivnoj izložbi đačkih radova umetničke škole, nakon toga upisuje umetnički tečaj na Blocherer Bosshardt u Minhenu, a pripreme za Akademiju nastavlja na Knirr Schule.

1927.godine upisuje Akademie der bildenen Kunste u Minhenu, ali ubrzo je napušta i odlazi sa majkom u Pariz gde posećuje Luvr i interesuje se za francusko slikarstvo XIX veka.

Milenin život i rad vezuju se za velike zapadno-evropske centre kao što su London, Pariz i Rim u kojima je stvarala i izlagala svoja avangardna umetnička dela. Tokom Drugog svetskog rata odlazi u Njujork, gde ostaje sve do svoje smrti. U borbi za egzistenciju, ilustruje neke od napoznatijih modnih časopisa, kao što su Vouge, Town and Country, Charm, Glamour i Harper’s Bazar. Sarađivala je i sa italijanskim kompozitorom Gian Carlo Menoti i dizajnira kostime za njegov Balet „Sebastian“ 1944.godine.

Milena umire 6.marta 1945.godine u Njujorku, a nakon Drugog svetskog rata Milenin suprug Robert Thomas Gasselin, donosi urnu sa njenim posmrtnim ostacima u Rim i pohranjuje ih na groblje Cimeitero acatolico degli stranieri.

U svom umetničkom opusu spaja javu i san. Snovi su Mileni poslužili da otvori „brane podsvesti“ kao nadrealista. Ubrajali su je među neprilagođene i sanjare, ljude sa značenjem i opuštenošću ispričanog sna De Kirika, Delvaa ili Magrita. Predmeti i simboli u njenim delima povezani su na načine da evociraju situaciju ili sećanje , ali oni ne pripadaju realnom svetu, već umetnikovoj fantaziji gde na taj način ostvaruje osnovnu ideju nadrealizma. Njeno slikarstvo odiše melanholijom, meditacijom, zabrinuti izrazi lica, osećaj istinske drame umetnika, kao da jedan svet polako umire. Umetnički izraz tražila je u renesansi i venecijanskim majistorima, a ponajviše u Botičelijevskoj ljupkosti.

Milena Pavlović Barili i pored niza simboličkih i istorijskih ključeva koje nam je ponudila za tumačenje svojih dela, ostavila je ipak jedan deo skriven samo za sebe, enigmatski deo koji posmatrač ne može dešifrovati, nedopuštajući da se njeno delo protumači do kraja.

Pogledajte i : http://galerijamilenepavlovicbarilli.rs/