Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Mladen Dimitrijević
Biografija
/en/file/show/Images/Umetnici/umesto portreta.jpg

Beograd, 1901 – 1986.

1901. Pravo ime mu je bilo Dimitrije Dedinac, ali je uglavnom koristio pseudonim Mladen Dimitrijević da bi se razlikovao od brata, pesnika Milana Dedinca.

1916–1922. Školovanje započeto u Beogradu nastavio je u Francuskoj, a zatim je upisao tehničke nauke u Belgiji.

1922–1925. Bio je jedan od pokretača i saradnika u časopisima Putevi i Svedočanstva.

1930. Potpisnik je manifesta grupe nadrealista u almanahu Nemoguće–L`impossible gde je objavio i poemu "Knjiga brojeva", odlomak.

1930. Napustio je nadrealizam jer se nije slagao sa Pozicijom nadrealizma (M. Ristić, D. Matić).

1977. Izašla mu je poema Knjiga brojeva u Kalkuti zahvaljujuci Đ. Kostiću.