Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
/en/file/show/Images/Umetnici/Nikola Vico krop.jpg

Beograd 1902–1993.

 1902. Rođen je kao četvrti sin Đorđa i Ifigenije (Aleksandar, Milan, Stevan) u trgovač koj porodici.

1915–1918. U toku rata školovao se u Marseju, Nici, Kanu i Pariz, zajedno sa ostalom srpskom decom koja su našla zaštitu u Francuskoj.

1919. Vratio se u Beograd i završio gimnaziju.

1920. Mihailo Vučo, polubrat, ostavio mu je fotografsku kameru.

1921–1925. Studirao je pravo, ekonomiju i sociologiju u Parizu i uzima privatne časove klavira. Upoznao je francuske nadrealiste, a posebno je bio blizak sa Filipom Supoom.

1925–1927. Po završetku studija ostao je izvesno vreme u Parizu gde nastaju njegove prve fotografije. Putovao je sa bratom Milanom u Španiju.

1928. Otvorio je advokatsku kancelariju u Beogradu.

1929. Oženio se Jelkom Nikolić koja je bila model u seriji njegovih fotografija. Dobili su kći Ljubicu.

1930. Intenzivno je sarađivao sa M. Ristićem i objavio je fotografije u almanahu Nemoguće–L`impossible: Zaustavljeno bekstvo nadstvarnosti, Zlatan presek obmane, Zid agnosticizma, Mi nemamo koga da ubeđujemo, kao i nekoliko bez naslova, mada zvanično nije bio član grupe i potpisnik manifesta.

1941–1945. Proveo je u nemačkim kaznenim logorima kao ratni vojni zarobljenik.

1947. Na novoosnovanom Ekonomskom fakultetu u Beogradu izabran je za profesora ekonomske istorije. Objavio je niz značajnih knjiga i naučnih studija iz te oblasti.

1948. U novom braku sa Zoranom Ivanić dobio je kćer Gordanu (Beku).

1988. Poklonio je Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu kolekciju negativa snimljenih u Parizu i Beogradu između 1926. i 1930. godine.

1990. Prvi put su izlagane njegove fotografije na međunarodnoj izložbi Recontres internationales de la photographie d`Arles i u Museum moderner Kunst u Beču.

1991. Prisustvovao je svojoj prvoj izložbi fotografija u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu.

2002. U toku rada na izložbi Nemoguće, umetnost nadrealizma 1926–1936 u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu pronadjene su i njegove originalne nadrealističke fotografije iz 1929–30. godine. Po zatvaranju izložbe one su priključene kolekciji negativa, kao poklon Muzeju od gospođe Jelene Jovanović, rođake Marka Ristića.