Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Petar Popović
Biografija
/en/file/show/Images/Umetnici/umesto portreta.jpg

Beograd, 1904 – 1995.

1904. Rođen je u građanskoj porodici.

1916–1919. Niže razrede gimnazije završio je u Parizu.

1923. Gimnazijsko školovanje završio je u Beogradu.

1928. Diplomirao je hemiju u Beogradu.

1930. Bio je jedan od potpisnika nadrealističkog manifesta i objavio je dva priloga u almanahu.

1931. Izdao je nadrealističku plaketu sa fotomontažom Neću, testera stvarnosti.

1932. Sarađivao je u časopisu Nadrealizam danas i ovde.

1932–1940. Radio je kao profesor i prevodilac.

1969. Legat sa knjigama i drugim predmetima poklonio je Muzeju grada Beograda u Beogradu.

1969 – 1995. Bio je stručni vodič u muzeju Paje Jovanovića u Beogradu.