Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Rastko Petrović
Biografija
/en/file/show/Images/Umetnici/Rastko Petrovic1.jpg

Beograd 1898 – Vašington 1949.

1898. Rođen je u uglednoj porodici, a jedna od njegovih sestara bila je slikarka Nadežda Petrović.

1915. U povlačenju preko Albanije učestvovao je zajedno sa porodicom i vojskom.

1916. Stigao je u Francusku sa mnogim srpskim mladićima i nastavio školovanje.

1919. Studirao je pravo, književnost i istoriju umetnosti u Parizu.

1920. Upoznao je pariske avangardne umetničke i književne krugove, a među njima i buduće nadrealiste. Napisao je prvu knjigu Burleska gospodina Peruna.

1922. Po završetku Pravnog fakulteta u Parizu vratio se u Beograd i objavio knjigu Otkrovenje.

1924–1925. Bio je urednik i saradnik u časopisu Svedočanstva zajedno sa M. Ristićem, A. Vučom, D. Matićem i M. Dedincem. U poslednjoj svesci, "Raj", objavio je originalni crtež Pabla Pikasa, koji mu je slikar poslao iz Pariza. Pisao je eseje i kritike.

1926. Otputovao je u Rim, u okviru diplomatske službe, ali nije prekinuo saradnju sa beogradskim časopisima.

1928. Preduzeo je višemesečno putovanje u Afriku, gde je pored crteža, napravio seriju fotografija. Po povratku je objavio knjigu putopisa Afrika (1930).

1931. U predgovoru knjige Ljudi govore napisao je: "Prve reči koje su mi dolazile zapisao sam istoga časa u jednoj kafanici, na hartiji kupljenoj u duvandžinici preko puta."

1935–1949. Nastanio se u Americi gde je do 1945. godine bio u diplomatskoj službi.