Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Rene Magrit
Biografija
/en/file/show//Images/Umetnici/rene magritte.jpg

1898–1967

Oblaci, lule, polucilindri i zelene jabuke: ovi predmeti su jedni od najprepoznatljivijih simbola koje je u svojim delima koristio Rene Magrit. Poznati belgijski nadrealista, stvarao je dela u kojima svakodnevne predmete smešta u neobične i nesvakidašnje situacije i prostore. Sa svojim piktoralnim i jezičkim zagonetkama, Magrit je ono što je dobro poznato preobrazio u čudno i pomalo uznemirujuće, gde dovodi u pitanje predstavljačku prirodu i realnost.

Magrit je svoju karijeru započeo kao grafičar i apstraktni umetnik, ali do transformacije u njegovom umetničkom izrazu dolazi 1926.godine kada se okreće ka figuralnom slikarstvu. Ključno delo ovog perioda je „Ugroženi ubica“, njegovo najveće možda i najpoznatije delo ovog perioda. Završeno je 1927.godine i izloženo je na umetnikovoj samostalnoj izložbi u Briselu.

U septembru 1927.godine Magrit se seli u Pariz, kako bi sarađivao sa francuskim nadrealistima. Ove tri godine u Parizu mogu se smatrati kao najplodniji period u njegovoj karijeri. Magrit je zamislio slikarstvo kao kritičko sredstvo koje bi moglo izazvati percepciju i uključiti posmatračev um. Koristio se metodom razdvajanja predmeta od njihovih imena, predstavljajući jezik kao veštinu, koja je puna zamki i nesigurnosti.

Više pročitati na: https://www.moma.org/artists/3692