Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Risto Ratković
Biografija
/en/file/show//Images/Umetnici/Risto Ratković.jpg

Bijelo Polje, 1903 – Beograd, 1954.

1903. Rođen je u trgovačkoj porodici.

1923. Maturirao je u Novom Pazaru.

1923. Studirao je neredovno na Filozofskom fakultetu u Beogradu provodeći najviše vremena sa avangardnim pesnicima. Objavio je prve pesme u časopisima Nova pesnička smotra, Umetnost.

1925. Sa B. Jovanovićem pokrenuo je list Bela revija, a almanah Casa vode sa D. Blagojevićem i P. Starčevićem.

1926. Sa Moni de Bulijem osnovao je časopis Večnost i bio njegov urednik.

1927. Izašla mu je prva zbirka pesama Mrtve rukavice. Sarađivao je u "radničko umetničkom almanahu" Novi istok.

1928–1931. Radio je u Ministarstvu prosvete, a zatim u Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu.

1929. Sarađivao je sa mnogim časopisima objavljujući socijalnu prozu i poeziju.

1932. Dobio je nagradu Srpskog književnog glasnika za najbolju pripovetku objavljenu u tom časopisu – "Zlatan osmeh nad Sandžakom".

1936. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sarađivao je u časopisu Naša stvarnost pod pseudonimom Vukadin Trpković.

1938–1945. Bio je u Francuskoj, SSSR–u i Egiptu u diplomatskoj službi.

1945. Po povratku u Beograd piše eseje i bavi se prevođenjem.

1952. Objavio je zbirku pesama Dodiri.