Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
 
Slobodan Kušić
Biografija
/en/file/show//Images/Umetnici/Slobodan Kušić.jpg

Uzička Požega, 1907 – Beograd,1970.

1907–1933. Posle školovanja u rodnom mestu studirao je prava u Beogradu.

1929–1933. Jedan je od osnivača i saradnika u nadrealističkom časopisu 50 u Evropi zajedno sa kumom Brankom Milovanovićem.

1929. Bio je saradnik u listu Razmena za literaturu i umetnost.

1933. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu.

1937. Položio je sudijski ispit kod Kasacionog suda u Beogradu.

1941–1945. Proveo je kao ratni zarobljenik u Nemačkoj.

1946. Postao je član Advokatske komore u Beogradu.

1947–1952. Radio je kao pravnik u Direkciji za drvnu industriju u Beogradu.

1953. Ponovo je zatražio i dobio članstvo u Advokatskoj komori Beograda.