Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
АFRIČKA MASKA
аfrickа-mаskа-inv-br-c-aa35å-aa6
аfrickа-mаskа-inv-br-c-aa35å-aa6

АFRIČKА MАSKА
drvо, 400x155x155 mm
inv.br. C 1350/16

Radovi:   
O umetniku:
Zbirka: Zbirka crteža
Kategorija: Nadrealistički zid
Izvori:

Nadrealistički zid Marka Ristića se može smatrati za prvu instalaciju u istoriji umetnosti 20. veka na ovim prostorima, a kao autonomno umetničko delo bio je uključen u novu stalnu postavku Muzeja savremene umetnosti 2002. godine.