Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
Etudes des divers systemes
etudes-des-divers-systemes-inv-br-c-1350-13
etudes-des-divers-systemes-inv-br-c-1350-13

Etudes des divers systemes
rеprоdukciја / pаpir, 130x272 mm
inv.br. C 1350/13

Radovi:   
O umetniku:
Zbirka: Zbirka crteža
Kategorije: Nadrealistički zid
Izvori:

Nadrealistički zid Marka Ristića se može smatrati za prvu instalaciju u istoriji umetnosti 20. veka na ovim prostorima, a kao autonomno umetničko delo bio je uključen u novu stalnu postavku Muzeja savremene umetnosti 2002. godine.