Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
Fоtоgrаfiја (Mannequin d' Andrè Masson)
fоtоgrаfiја-mannequin-d-andre-masson-inv-br-c-aa35å-aaå
fоtоgrаfiја-mannequin-d-andre-masson-inv-br-c-aa35å-aaå

Fоtоgrаfiја (Mannequin d' Andrè Masson)
fоtоgrаfiја, 165x130 mm
inv.br. C 1350/10

Radovi:   
O umetniku:
Zbirka: Zbirka crteža
Kategorije: Nadrealistički zid; Fotografije / Fotogrami
Izvori:

Nadrealistički zid Marka Ristića se može smatrati za prvu instalaciju u istoriji umetnosti 20. veka na ovim prostorima, a kao autonomno umetničko delo bio je uključen u novu stalnu postavku Muzeja savremene umetnosti 2002. godine.