Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
Fоtоgrаfiја (Scеna iz filmа Peter Ibbetson sa Gari Kuperom)
fоtоgrаfiја-scеna-iz-filmа-peter-ibbetson-sa-gari-kuperom-inv-br-c-aa35å-aa5
fоtоgrаfiја-scеna-iz-filmа-peter-ibbetson-sa-gari-kuperom-inv-br-c-aa35å-aa5

Fоtоgrаfiја (Scеna iz filmа Peter Ibbetson sa Gari Kuperom)
fоtоgrаfiја, 165x228 mm
inv.br. C 1350/15

Radovi:   
O umetniku:
Zbirka: Zbirka crteža
Kategorije: Nadrealistički zid; Fotografije / Fotogrami
Izvori:

Nadrealistički zid Marka Ristića se može smatrati za prvu instalaciju u istoriji umetnosti 20. veka na ovim prostorima, a kao autonomno umetničko delo bio je uključen u novu stalnu postavku Muzeja savremene umetnosti 2002. godine.