Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
Vane Bor, Fotogram (2), 1928.
fotogrami-vane-bor-1928-inv-br-m-116
fotogrami-vane-bor-1928-inv-br-m-116
VANE BOR (STEVAN ŽIVADINOVIĆ) (1908-1993)

FOTOGRAM (2), 1928.

fоtоgrаm, 180x240 mm

inv.br. М 116

Radovi: Vane Bor (Stevan Živadinović)

O umetniku: Vane Bor (Stevan Živadinović)

Zbirka: Zbirka novih umetničkih medija

Kategorija: Fotografije / Fotogrami

Izvori:

Kada se govori o automatskom postupku koji nadrealisti primenjuju u svom stvaralaštvu, a posebno u vizuelnim umetnostima, Vane Bor smatra da u fotogramu ima premalo prostora za čisti psihički automatizam, ali da poneki može da nastane pod ograničenom kontrolom uma.