Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
Vane Bor, Fotogram (9), 1928.
fotogrami-vane-bor-1928-inv-br-m-123
fotogrami-vane-bor-1928-inv-br-m-123
VANE BOR (STEVAN ŽIVADINOVIĆ) (1908-1993)

FOTOGRAMI (1-10), 1928.

Radovi: Vane Bor (Stevan Živadinović)
O umetniku: Vane Bor (Stevan Živadinović)
Zbirka: Zbirka novih umetničkih medija
Kategorija: Fotografije / Fotogrami
Izvori: --

Kada se govori o automatskom postupku koji nadrealisti primenjuju u svom stvaralaštvu, a posebno u vizuelnim umetnostima, Vane Bor smatra da u fotogramu ima premalo prostora za čisti psihički automatizam, ali da poneki može da nastane pod ograničenom kontrolom uma.