Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
G-đа Šеvа Ristić (Fotografija snimljena u Parizu 1946/47.)
g-dа-sеvа-ristic-fotografija-snimljena-u-parizu-aa946-47-inv-br-c-aa35å-aa4
g-dа-sеvа-ristic-fotografija-snimljena-u-parizu-aa946-47-inv-br-c-aa35å-aa4

G-đа Šеvа Ristić
(Fotografija snimljena u Parizu 1946/47.)
fоtоgrаfiја, 116x166 mm
inv.br. C 1350/14

Radovi:   
O umetniku:
Zbirka: Zbirka crteža
Kategorije: Nadrealistički zid; Fotografije / Fotogrami
Izvori:

Nadrealistički zid Marka Ristića se može smatrati za prvu instalaciju u istoriji umetnosti 20. veka na ovim prostorima, a kao autonomno umetničko delo bio je uključen u novu stalnu postavku Muzeja savremene umetnosti 2002. godine.