Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png

Narodna biblioteka Srbije

Milan Dedinac, Beograd, “Marsias”, 1927, sign. III 2850
javna-ptica-milan-dedinac-beograd-marsias-aa927-sign-iii-285å
Milan Dedinac

Radovi: Milan Dedinac

O umetniku: Milan Dedinac

Zbirka: Osnovni fond

Kategorija: Monografske publikacije

Izvori: --

Kada se posle mnogih odlaganja konačno pojavila u decembru 1926. godine, Javna ptica je pripadala retkim vrstama, jer je bila štampana u tiražu od svega dvesta primeraka, dok su Putevi i Svedočanstva brojali hiljadu kopija.

Zahvaljujuci istoriji ili slučaju, u koji su verovali nadrealisti, časopis Večnost je dobio neznatnu vremensku prednost u odnosu na Javnu pticu, mada je Milan Dedinac na ovoj nadrealistickoj poemi radio od 1922. godine.