Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
Vane Bor, Kоlаž, 1932.
kоlаz-vane-bor-aa932-inv-br-c-aaaa68
kоlаz-vane-bor-aa932-inv-br-c-aaaa68
VАNЕ BОR (SТЕVАN ŽIVАDINОVIĆ) (1908-1993)

KОLАŽ, 1932.
kоlаž / pаpir, 340x250 mm
bez sign.
inv.br. C 1168

Radovi: Vane Bor (Stevan Živadinović)
O umetniku: Vane Bor (Stevan Živadinović)
Zbirka: Zbirka crteža
Kategorije: Kolaži / Asamblaži; Nadrealistički zid
Izvori:

Nadrealistički zid Marka Ristića se može smatrati za prvu instalaciju u istoriji umetnosti 20. veka na ovim prostorima, a kao autonomno umetničko delo bio je uključen u novu stalnu postavku Muzeja savremene umetnosti 2002. godine.