Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
Dušаn Маtić i Аlеksаndаr Vučо, » L «, 1930.
l-dusаn-маtic-i-аlеksаndаr-vucо-aa93å-inv-br-c-aaaa66
l-dusаn-маtic-i-аlеksаndаr-vucо-aa93å-inv-br-c-aaaa66
DUŠАN МАТIĆ (1898-1980) I АLЕKSАNDАR VUČО (1897-1985)

» L «, 1930.

kоlаž / pаpir, 315x245 mm

bez sign.

inv.br. C 1166

Radovi: Dušаn Маtić; Аlеksаndаr Vučо

O umetniku: Dušаn Маtić; Аlеksаndаr Vučо

Zbirka: Zbirka crteža

Kategorije: Kolaži / Asamblaži; Nadrealistički zid

Izvori:

Nadrealistički zid Marka Ristića se može smatrati za prvu instalaciju u istoriji umetnosti 20. veka na ovim prostorima, a kao autonomno umetničko delo bio je uključen u novu stalnu postavku Muzeja savremene umetnosti 2002. godine.