Search form with results

 
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
/en/file/show/Images/header-and-footer/header-podnaslov-srp.png
Testa di cavallo (Glаvа kоnjа)
testa-di-cavallo-glаvа-kоnjа-inv-br-c-aa35å-aaaa
testa-di-cavallo-glаvа-kоnjа-inv-br-c-aa35å-aaaa

Testa di cavallo (Glаvа kоnjа)
fоtоgrаfiја, 235x192 mm
na poleđini tekst: Napoli. Museo Nazionale,
Testa di cavallo antico emblema della citta di Napoli
inv.br. C 1350/11

Radovi:   
O umetniku:
Zbirka: Zbirka crteža
Kategorije: Nadrealistički zid; Fotografije / Fotogrami
Izvori:

Nadrealistički zid Marka Ristića se može smatrati za prvu instalaciju u istoriji umetnosti 20. veka na ovim prostorima, a kao autonomno umetničko delo bio je uključen u novu stalnu postavku Muzeja savremene umetnosti 2002. godine.